0888 26 37 95гр. Пловдив

Varnit – Satin

Varnit – Satin

Специален акрилен лак за защита на дървени повърхности.

Време за сушене - 1 час

Време за изчакване за втори слой - 2-3 часа

Крайно време за сушене - 1 ден